Slamsugning Stockholm Slamsugning av dagvattenbrunnar, fett- och oljeavskiljare

Som spolfirma är vi vana vid att utföra slamsugning av både dagvattenbrunnar, pumpgropar samt fett- och oljeavskiljare runtom i hela Stockholm. Eftersom vi har flertalet egna fordon i vårt garage har vi även möjlighet att ta emot kunder som är belägna på omkringliggande orter, däribland Västerås, Tyresö och Uppsala.

Vid en slamsugning arbetar vi systematiskt och noggrant så att hela systemet blir ordentligt rengjort, och målet med vårt arbete är att anordningen skall fungera felfritt en lång tid framöver. Bland våra vanligt förekommande kunder för ändamålet återfinns allt från privatpersoner och industrier till bostadsrättsföreningar.

Fyll i formuläret för att få en offert Fyll i dina uppgifter för att få veta vår kostnad för slamsugning

Vanliga frågor Svar på vanligt ställda frågor om slamsugning

Det finns ingen generell regel utan miljöförvaltningen i varje kommun avgör med vilket intervall en tömning skall ske. Vi rekommenderar att en dagvattenbrunn töms en gång på våren och en på vintern.
Ja, vi tar självklart hand om allt avfall och ser till att det återvinns oberoende av om ni bor i exempelvis Sigtuna eller på Lidingö.
Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så att vi får veta mer om vad som behöver göras och kan ge ett kostnadsförslag. Vanligtvis sker vår debitering per timme.
Vi erbjuder kunder i Stockholm, Haninge, Tyresö och Nacka att ingå ett avtal om regelbunden slamsugning. Kontakta oss gärna för att diskutera upplägget!

Vi slamsuger för att undvika framtida problem

När vi slamsuger innebär det att du som kund minimerar risken för kostsamma översvämningar och sammanpackningar. Tack vare vår moderna och effektiva utrustning kan vi erbjuda en bra kostnad för slamsugning och vi diskuterar gärna ett regelbundet tömnings- och rengöringsavtal om det finns önskemål om det. Ett sådant avtal följer alltid gällande lagkrav.

Förebyggande och akut slamsugning i Stockholm

Vi finns tillgängliga för planerade arbeten och erbjuder även jour i de fall när läget är av en mer akut karaktär. Våra fordon klarar av att lasta mellan 3000-9000 liter slam och upp till 6000 liter spolvatten, vilket också gör oss lämpliga för större oljeavskiljare. Alla fordon har dubbla spolsystem och vi har möjlighet att reglera trycket för att inte skada tankarna. Vid en tömning av fettavskiljare kommer vi också rengöra tanken invändigt för att undvika framtida driftstopp.

Att slamsuga fettavskiljare är nödvändigt för att olja inte skall läcka ut i vattnet, och när vi utför dylika arbeten väljer vi arbetsmetod utifrån förutsättningarna. Vi kan både göra topp- och heltömningar beroende på de behov som finns, självklart alltid till ett bra pris för slamsugning. Till vår slamsugningstjänst hör också att vi erbjuder oss att göra besiktning av oljeavskiljare samt att vi kontrollerar anvisningar för avskiljaren för att säkerställa att den fungerar som den skall. I vårt arbete följer vi de regelverk som Arbetsmiljöverket ställer upp för vår bransch.

Ett miljöcertifierat företag Certifikat och samarbetspartners

Vi är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001 vilket är ett bevis på vårt miljömedvetna arbete och den kvalitet vi kan erbjuda våra kunder. För oss är det viktigt att arbeta med ett aktivt miljötänk bland annat genom att planera våra körningar och att välja miljömärkta däck och fordon i den mån det är möjligt. Som företag har vi även tillstånd för att transportera farligt avfall och vi följer alla gällande lagkrav om hantering av slammet.

Omdömen om slamsugning från tidigare kunder Vi månar om våra nöjda kunder!

Tömning och rengöring av oljeavskiljare som gick som planerat. Valde att teckna ett löpande avtal så att vi blir besökta varje med jämna intervall.

Vektor AB TV-inspektion

Tömning av vår dagvattenbrunn. Bra offert som stämde överens med slutfakturan. Vi fick tid väldigt snabbt efter att vi kontaktade företaget vilket var bra.

Christine Tömning dagvattenbrunn

Anlitade företaget för slamsugning i Järfälla av restaurangens fettavskiljare. Det hade inte blivit gjort på ett tag så det var ett omfattande arbete, men det utfördes med en stor finess.

Yngve Slamsugning